Fundacja Budząca się szkoła
2015-09-16

Budząca się szkoła to oddolna inicjatywa, mająca na celu poszukiwanie nowego modelu szkoły – lepiej odpowiadającego potrzebom uczniów w XXI wieku. Projekt powstał w 2007 roku z inicjatywy Margret Rasfeld, dyrektorki jednego z berlińskich gimnazjów, Stephana Breidenbacha, profesora prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina i profesora neurobiologii, Geralda Hüthera.

Efektem współpracy trojga reformatorów było stworzenie szkoły, która odchodzi od kultury pouczania i nauczania i tworzy kulturę uczenia się. Szkoły, w której uczniowie nie są prowadzeni za rękę, tylko przejmują odpowiedzialność za własną naukę. W berlińskim gimnazjum uczniowie w dużej mierze sami decydują o tym, w jaki sposób się uczą. Nie oznacza to jednak, że w szkole panuje chaos. Strukturę, która w tradycyjnym modelu edukacyjnym jest uczniom narzucana, zastępuje struktura, którą tworzą sami.
Dzisiaj zapraszamy wszystkie chętne szkoły do przyłączenia się do ruchu Budzących się szkół i skorzystania z już wypracowanych rozwiązań oraz wspólnych poszukiwań nowych dróg rozwoju.