Marzena Żylińska – Od kultury nauczania do kultury uczenia się (wykład)

O kulturze nauczania, oddolnych zmianach w edukacji, nurcie „Budząca się szkoła”, neurodydaktyce i o nas :)

Dr Marzena Żylińska wygłosiła pasjonujący wykład podczas III Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, odbywającego się w dniach 20 – 22 października 2017 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zapraszamy do słuchania i oglądania: