Weekendowe warsztaty dla dzieci – „REGGIO PRACOWNIA”

„REGGIO PRACOWNIA”

Serdecznie polecamy cykl spotkań warsztatowych, organizowanych przez słupską „REGGIO PRACOWNIĘ” – KLIKNIJ TUTAJ! Jest to fantastyczna propozycja dla dzieci, wspomagająca ich rozwój i naturalny potencjał!
Innowacyjność, przełamywanie schematów, praktyczne rozwiązania, demokratyczne spojrzenie na dziecko i opiekunów, sztuka przedstawiana za pomocą natury to główne przymioty metody Reggio Emilia.

„REGGIO PRACOWNIA”

Czym jest metoda Reggio Emilia?

Jest to jedna z metod edukacji stosowana na etapie wczesnego nauczania. Skupia się na każdym dziecku w odniesieniu do jego rodziny, innych dzieci, nauczycieli, środowiska, a także szerszej społeczności.

Cechą charakterystyczną tego podejścia jest brak ustalonego z góry programu nauczania. Na początku wychowawcy zakładają tylko ogólne cele. W trakcie nauczania prowadzone są dokumentowane obserwacje działań dzieci. Wychowawcy na bieżąco porównują przygotowaną przez siebie dokumentację i prowadzą nad nią dyskusje. Na tej podstawie przygotowywane są propozycje konkretnych zajęć, które następnie omawiane są wraz z dziećmi.(…) Tematy przewodnie zajęć mogą pochodzić od samych dzieci, nauczycieli, rodziców lub szerszej społeczności. Prowadzone projekty nie są zamknięte w określonych ramach czasowych. Realizowane są w tempie narzuconym przez dzieci. W tym podejściu to dziecko kreuje swój proces nauczania, a nauczyciel czy opiekun stanowi dla niego narzędzie, w którym w razie potrzeby szuka wsparcia, informacji czy doświadczenia.

Zwolennicy metody Reggio Emilia wierzą, że każde dziecko ma nieograniczony potencjał rozwoju i jest chętne do interakcji i poznawania otaczającego go świata. Dużo uwagi poświęca się zajęciom artystycznym jako środkowi nauczania.

Podejście Reggio Emilia nazywane bywa przez jego zwolenników „pedagogiką relacji”, ponieważ jego podstawą jest założenie, że uczymy się poprzez tworzenie powiązań między obiektami, pomysłami czy doświadczeniami, a realizowane jest to za pomocą kontaktu z innymi ludźmi i otaczającym nas światem.

Żródło: wikipedia.org

Więcej informacji na temat spotkań warsztatowych oraz innych działań prowadzonych przez słupską „REGGIO PRACOWNIĘ”, znajdziecie na stronie: http://reggiopracownia.pl/

Serdecznie polecamy!