SCHMIDT-SALOMON MICHAEL

Schmidt-Salomon Michael

Michael Schmidt-Salomon urodził się w 1967 roku w Trewirze. Niemiecki filozof, autor, publicysta i działacz ateistyczny,  rzecznik i współzałożyciel Fundacji Giordano Bruno. W swej pracy koncentruje się na filozofii nauki, antropologii, estetyce, teorii społeczeństwa, futurologii, krytyce religii i ideologii oraz etyce praktycznej.

Wychował się w liberalno-katolickiej rodzinie w Trewirze. Studiował pedagogikę, w 1992 r. zdobył dyplom pedagoga, a w 1997 r. – tytuł dr filozofii.

Jest także autorem publikacji popularnonaukowych: Die Kirche im Kopf (Kościół w głowie; 2007), Auf dem Weg zur Einheit des Wissens (Droga ku jedności wiedzy; 2007), Jenseits von Gut und Böse (Poza dobrem i złem; 2009), Anleitung zum Seligsein (Jak zostać błogosławionym; 2011), Leibniz war kein Butterkeks (Leibniz nie był maślanym ciasteczkiem; 2011) oraz powieści Stollbergs Inferno (Piekło Stollberga; 2007).

Schmidta-Salomona wielokrotnie odznaczano za jego działalność: w 1998 roku otrzymał Nagrodę Etyczną czasopisma „Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt”, w 2001 roku Nagrodę Multimedialną Landu Rheinland-Pfalz, a w 2004 roku Nagrodę Fundacji Kelmann – Humanizm i Oświecenie za szczególne dokonania w dziedzinie krytyki religii i ideologii.

Humanizm ewolucyjny. Dlaczego możliwe jest dobre życie w złym świecie (oryginalny tytuł Manifest des evolutionären Humanismus) jest pierwszą pozycją tego autora przetłumaczoną na język polski. W Niemczech osiągnęła ona do tej pory w dwóch wydaniach nakład 40 000 egzemplarzy.

Poza dobrem i złem (oryginalny tytuł Jenseits von Gut und Böse) to druga książka wydana w serii Kontrasty i kontrowersje.

Fot. © Jörg Salomon