WELZER HARALD

Julie Lythcott-Haims, dziekan pierwszego roku i przez dziesięć lat doradca studentów na Uniwersytecie Stanforda, zrozumiała, że miłości, która jest podstawą wszystkich rodzicielskich zabiegów, towarzyszy wiele zachowań podszytych lękiem. Najbardziej się obawiamy, że nasze dzieci nie poradzą sobie w świecie. To oczywiste, że chcemy, aby odniosły sukces. Ale czy nie pojmujemy go zbyt wąsko? Co gorsza, przez tę zawężoną i wprowadzającą w błąd definicję sukcesu zadaliśmy wiele bólu całemu pokoleniu młodych ludzi.