Dzieciństwo to nie wyścigi! – konferencja dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów i rodziców

Dzieciństwo to nie wyścigi_konferencja

Dzieciństwo to nie wyścigi
Jak szkolna presja wpływa na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i nauczycieli

Celem konferencji „Dzieciństwo to nie wyścigi” jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem ogromnej presji, jakiej poddawane są w szkole dzieci, presji, z którą wiele z nich sobie nie radzi. W niechlubnych statystykach samobójstw i podejmowanych prób samobójczych dzieci i nastolatków Polska plasuje się na najwyższych miejscach, ale wciąż nie ma koniecznej reakcji.

Problemy można rozwiązywać tylko wtedy, gdy się je dostrzega. Jednak tych będących następstwem edukacyjnej presji jako społeczeństwo dostrzec nie chcemy. Wiele szkół przypomina dziś najgorszy rodzaj korporacji, w których liczą się tylko wyniki. Filozofia obecnego systemu edukacji wpycha szkoły w ciągły wyścig o lepsze miejsce w rankingu. Podobnie myśli wielu rodziców.

Dla kogo:
Na konferencję zapraszamy nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów oraz rodziców.

Program konferencji:

Warszawa, 21.09.2019
Sala audytorska w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

10:00 – 10:30    Powitanie uczestników i gości: Dlaczego taki temat?
10:30 – 11.45    prof. Michael Schulte-Markwort – Wypalone dzieci
11.45 – 12.45    Lucyna Kicińska – „Wciąż udaję” – wpływ presji na życie nastolatków na podstawie doświadczeń Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
12.45 – 13.15    przerwa na kawę
13.15 – 14.30    prof. Joachim Bauer – Ochrona zdrowia nauczycieli poprzez wzmacnianie kompetencji społecznych i komunikacyjnych
14.30 -15.15      poczęstunek
15.15 – 16.15    dr Marek Kaczmarzyk – Pamięć w stresie
16.15 – 17.00    dr Violetta Florkiewicz – Między presją a depresją. Cena szkolnego sukcesu
17.00 – 17.40    dr Marzena Żylińska – Przemoc emocjonalna. Nie ma dzieci, są ludzie. Dlaczego wciąż nie wierzymy Korczakowi i jakie są tego skutki
17.40                 Zakończenie konferencji

O konferencji:

Co zrobić, by szkolna presja nie niszczyła dzieciom zdrowia? Jak wpływa na nie stres będący efektem permanentnych kontroli i ciągłego porównywania? Jak radzą sobie z presją i oczekiwaniami dorosłych w szkole i w domu? Co zrobić, byśmy nie traktowali dzieci jak koni wyścigowych? Co zrobić, byśmy nie sprowadzali ich do roli narzędzi, dzięki którym my dorośli możemy zaspokajać nasze aspiracje i potrzeby?

Polski system edukacji wymaga głębokiej reformy. Dyskutując o zmianach, powinniśmy rzetelnie przeprowadzić rachunek zysków i strat i zastanowić się, co zrobić, by cena szkolnego sukcesu, do płacenia której zmuszamy dzieci, nie była zbyt wysoka, by pójście do szkoły nie oznaczało końca dzieciństwa.

Postulat zrównoważonego rozwoju można dziś odnieść również do szkoły. Powinna ona być jednym z elementów życia, ale ważne jest też, by zostawiała dzieciom i młodym ludziom przestrzeń do indywidualnego rozwoju. Dzieci i adolescenci powinni mieć prawo do robienia tego, co ich interesuje, do czasu wolnego, do odpoczynku, muszą mieć czas na życie rodzinne i na spotkania z przyjaciółmi.

Nie mniej ważne są problemy nauczycieli. Oni również za funkcjonowanie w obecnym modelu szkoły płacą zdrowiem. Możemy to zmienić, ale żeby to zrobić, najpierw musimy chcieć dostrzec problem. Dopiero wtedy można szukać rozwiązań.

Prelegenci:

Michael Schulte – Markwort
Profesor dr hab. n. med. Michael Schulte-Markwort, urodzony w 1956 w Osnabrücku, studiował medycynę i filozofię w Marburgu i Kilonii. Po otrzymaniu specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży w Lubece uzyskał dodatkowe kwalifikacje jako psychoterapeuta specjalizujący się w psychoanalizie i psychodramie. Stopień doktora habilitowanego zdobył w 1997 roku, wtedy też objął stanowisko profesora psychiatrii dzieci i młodzieży w Uniwersytecie w Hamburgu. Od 2004 roku jest dyrektorem medycznym Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kliniki Uniwersyteckiej w Hamburgu Eppendorfie (UKE) i Szpitala Dziecięcego w Altonie. Jego poprzednie prace dotyczyły m.in. jadłowstrętu psychicznego, a obecnie zajmuje się dotkliwym problemem wypalenia u dzieci i młodzieży, które w Niemczech opisał jako pierwszy.
Autor bestsellerowej książki Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem ( Wydawnictwo Dobra Literatura, 2017).

Lucyna Kicińska
Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Terapii Narracyjnej. Od 2008 roku związana z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie pełni funkcję koordynatorki Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. Członkini Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego MZ. Autorka narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, ryzykownych zachowań seksualnych dzieci i młodzieży, profilaktyki i interwencji w sytuacji przemocy rówieśniczej oraz wsparcia młodych osób w sytuacji kryzysu psychicznego.

Joachim Bauer
Profesor dr nauk medycznych, neurobiolog, lekarz, psychiatra i psychoterapeuta, wykłada i prowadzi badania na Uniwersytecie we Fryburgu. Za swoją pracę badawczą otrzymał prestiżową nagrodę Organon Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrii Biologicznej. Autor licznych publikacji i książek popularnonaukowych.

W swojej pracy naukowej Bauer szczególną uwagę poświęca badaniu czynników wpływających na stan zdrowia i kondycję psychiczną nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Od 2013 r. kieruje zakrojonym na szeroką skalę 4-letnim projektem badawczym dotyczącym m.in. wpływu uważności (MBSR) na efekty uczenia się i nauczania. Jest założycielem i dyrektorem Instytutu Zdrowia Pracowników Szkolnictwa w Monachium. Kieruje zainicjowanym przez rząd Bawarii Programem Profilaktyki Zdrowotnej Nauczycieli. W 2013 r. prestiżowy niemiecki magazyn polityczny Cicero uznał Bauera za jednego z najbardziej wpływowych intelektualistów obszaru niemieckojęzycznego.

Nakładem Wydawnictwa Dobra Literatura ukazały się książki: Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy (2015), Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców (2015).

Marek Kaczmarzyk
Doktor z zakresu chronobiologii, nauczyciel i wykładowca, biolog, neurodydaktyk i memetyk, popularyzator nauki, twórca podręczników i programów szkolnych. Autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Proponuje spojrzenie na proces edukacji przez pryzmat podłoża biologicznego, szczególnie najnowszych osiągnięć neuronauk. Od roku 2000 prowadzi Pracownię Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski).

Nakładem Wydawnictwa Dobra Literatura ukazały się książki: Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu oraz Unikat. Biologia wyjątkowości

Violetta Florkiewicz
Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, wykładowca Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, konsultant WODN w Sieradzu, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda. Wiele lat pracowała również jako starszy asystent na oddziale rehabilitacji i neurologii w SPZOZ oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Autorka programów studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki, Terapii pedagogicznej, Logopedii szkolnej i przedszkolnej oraz ponad kilkudziesięciu projektów realizowanych między innymi w ramach grantów UE i MEN, skupionych wokół problematyki edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się neurodydaktyka, a poszukiwania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących wpływu asymetrii funkcjonalnej półkul mózgowych na proces uczenia się.
Jest twórcą narzędzia do diagnozy modelu lateralizacji opartego na innowacyjnej, obrazkowej formule oraz autorką szeregu artykułów naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych i publikacji. W swojej pracy docenia możliwość dotknięcia wraz ze studentami głębi i tajemnicy sfer, które rodzą na ustach dziecka uśmiech i słowo, w jego oczach blask poznania i zrozumienia, że żadna z dróg tak naprawdę nie została raz na zawsze zamknięta.

Marzena Żylińska
Doktor nauk humanistycznych, specjalność metodyka. Zajmuje się neurodydaktyką, metodyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką książek i licznych artykułów. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i  prowadziłam seminaria metodyczne, obecnie jest zaangażowana w ruch Budzących Się Szkół. Od wielu lat zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia.
Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele chodzą z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas.

Cena biletu:
1. Opłata promocyjna dla grup (powyżej 4 osób z jednej szkoły – na jedną fakturę) i dla nauczycieli z BSS – 270 zł. (obowiązuje do 15 czerwca)
2. Opłata regularna: 370 zł.

Rejestracja i wszystkie informacje dotyczące zakupu biletów:
TUTAJ!

Kontakt

organizatorzy

 

patroni medialni