Już jest! Film edukacyjny „Kompetencje bez tajemnic”

Film edukacyjny “Kompetencje bez tajemnic”

Film edukacyjny z Danielem Hunzikerem i Marzeną Żylińską pozwala rozwinąć własne umiejętności oraz poszerzyć warsztat metodyczny o nowe narzędzia pracy, są to wskazówki dotyczące tworzenia zadań nowej generacji.

Czy wszystkie zadania, które nazywamy ćwiczeniami, naprawdę coś ćwiczą? Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego uczniowie mimo pracy na lekcjach tak niewiele zapamiętują? Dlaczego efekty są często niesatysfakcjonujące?

Od nauczyciela i doboru zadań naprawdę dużo zależy. Proces zapamiętywania jest efektywniejszy, gdy nowe informacje stają się elementami służącymi rozwijaniu kompetencji. Dlatego tak ważne jest, by nauczyciele umieli oceniać wartość zadań i rozumieli, które z nich umożliwiają efektywną naukę, a które jedynie zabierają czas.

Daniel Hunziker ponad 12 lat pracował jako nauczyciel lub dyrektor szkoły na wszystkich szczeblach obowiązkowej edukacji, po czym założył prywatną szkołę, którą kierował przez 10 lat. Dzisiaj zajmuje się rozwijaniem szkół i innowacjami w edukacji. Wspólnie z profesorem doktorem Geraldem Hütherem kieruje inicjatywą „Szkoły przyszłości” [Schulen der Zukunft] i opracował system nauczania do zindywidualizowanego, wewnątrzsterownego i zorientowanego na kompetencje uczenia się. Prowadzi wykłady na temat kształcenia i wychowania, szkolenia z zakresu rozwijania potencjału i rozwoju kompetencji w szkołach oraz warsztaty i zajęcia dokształcające dla zespołów szkolnych. Autor książki „Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary


Marzena Żylińska zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i dwóch książek: „Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne, obecnie jest zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół.

 


Dla kogo jest ten materiał: 
Dla nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków, rodziców uczących swoje dzieci w edukacji domowej, osób związanych z kształceniem nauczycieli, i autorów materiałów dydaktycznych. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jakie zadania umożliwiają efektywną naukę, oraz pragną się nauczyć, jak je tworzyć.

Zawartość: 

  •  Film z wykładem Daniela Hunzikera zarejestrowany podczas konferencji w Warszawie w dniu 30 listopada 2018 r.
  •  Film z dwunastoma zadaniami omówionymi przez Marzenę Żylińską.

Dodatki:

  •  Prezentacja Daniela Hunzikera z konferencji „Kompetencje bez tajemnic”.
  •  Artykuł Elżbiety Manthey „Potrzebujemy szkoły, która będzie rozwijać kompetencje dzieci”.
  •  Plansze opisowe do zadań.

Film można zakupić w wersji online TUTAJ!, a już niebawem także w formie płyty DVD.