Relacja z wizyty Prof. Joachim Bauera w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z  wizyty Prof. Joachima Bauera w Polsce.
Podczas pobytu Profesor wziął udział w dwóch konferencjach, które odbyły się w Gdańsku i Warszawie.

7 grudnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pn. „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”, zorganizowana przez Young Digital Planet.

Przejdź do relacji.

Konferencja „Budząca się szkoła – motywacja, relacje, uczenie się” odbyła się 9 grudnia w auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Przejdź do relacji.