Warsztaty metodyczne “Kompetencje bez tajemnic”

Kompetencje bez tajemnic

Kompetencje bez tajemnic
Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę

Zajęcia z Danielem Hunzikerem to inwestycja w rozwój własnych kompetencji  i poszerzenie warsztatu metodycznego o nowe narzędzia pracy.
Nauczyciele i uczniowie oraz rodzice i instytucje powinni w coraz większym stopniu odchodzić od idei liniowej, ustrukturyzowanej i zdefiniowanej drogi uczenia się. Czas zacząć szukać nowych, mądrzejszych rozwiązań metodycznych.

Dla kogo:
Na warsztaty zapraszamy nauczycieli, dyrektorów szkół, metodyków, osoby związane z kształceniem nauczycieli i autorów materiałów dydaktycznych. Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jakie zadania umożliwiają efektywną naukę oraz chcą się nauczyć, jak je tworzyć.

Program warsztatów metodycznych „Kompetencje bez tajemnic.Jak tworzyć ciekawe zadania, które umożliwią efektywną naukę”

Warszawa, 30.11.2018
siedziba MSCDN, ul. Świętojerska 9, 00-240 Warszawa

9:30- 10.00 – rejestracja
10.00 – 10.10 – Powitanie uczestników
10.10 – 11.50 – Wykład Daniela Hunzikera „Kompetencje bez tajemnic”
11.50 – 12.10 – przerwa na kawę
W części warsztatowej Danielowi Hunzikerowi będzie towarzyszyła Marzena Żylińska.
12.10 – 12.40 – Praca w grupach
12.40 – 13.25 – Jak tworzyć zadania rozwijające kompetencje? – Daniel Hunziker
13.25 – 14.25 – przerwa obiadowa
14.25 – 16.25 – Praca w grupach: Tworzenie zadań rozwijających kompetencje do przedmiotów wybranych przez uczestników– w czasie pracy zaplanowana jest przerwa
16.25 – 17.00 – Omówienie procesu tworzenia zadań
17.00 – 17.15 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

O warsztatach

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego uczniowie mimo pracy na lekcjach tak niewiele zapamiętują? Dlaczego efekty są często niesatysfakcjonujące? Jeśli ogarnia Was czasem zwątpienie i chcielibyście wiedzieć, jakie zadania przekładają się na efektywną naukę, zapraszamy na warsztaty szwajcarskiego nauczyciela i metodyka Daniela Hunzikera! Od nauczyciela i doboru zadań naprawdę bardzo dużo zależy. Po warsztatach Wasze lekcje nigdy nie będą już takie same! Proces zapamiętywania jest bowiem dużo efektywniejszy, gdy nowe informacje stają się elementami służącymi rozwijaniu kompetencji. Takie podejście do zadań i pracy na lekcji nie tylko przekłada się na większą efektywność uczenia się, lecz także w istotny sposób odciąża nauczycieli.

Czy wszystkie zadania, które nazywamy ćwiczeniami, naprawdę coś ćwiczą?

Materiały dydaktyczne są jak pożywienie. Żołądek można zapchać chipsami, a lekcję „ćwiczeniami”, które niczego nie ćwiczą, ale jedynie zabierają czas i zniechęcają do nauki. O zadaniach, które nauczyciel przygotowuje dla swoich uczniów, można myśleć tak samo jak o pożywieniu. Pełnowartościowe posiłki umożliwiają organizmowi rozwój, a dobre zadania skutkują efektywnym zapamiętywaniem i budują motywację do nauki. Jednak polscy uczniowie często ślęczą nad pracami, które nie przynoszą oczekiwanych efektów, a co gorsza niszczą motywację do nauki. Dlatego jest tak ważne, by nauczyciele umieli oceniać wartość zadań i rozumieli, które z nich umożliwiają efektywną naukę, a które jedynie zabierają czas.

Inaczej wyglądają lekcje, na których uczniowie mają odtworzyć podane informacje, a zupełnie inaczej, kiedy mają nauczyć się je wykorzystywać. Celem warsztatów prowadzonych przez Daniela Hunzikera jest zastąpienie typowych zamkniętych zadań zadaniami otwartymi, których rozwiązanie nie ogranicza się do reprodukowania podanych wiadomości, ale umożliwia ich wykorzystanie w życiowych, sensownych kontekstach.

Prelegenci:

Daniel Hunziker ponad 12 lat pracował jako nauczyciel lub dyrektor szkoły na wszystkich szczeblach obowiązkowej edukacji, po czym założył prywatną szkołę, którą kierował przez 10 lat. Dzisiaj zajmuje się rozwijaniem szkół i innowacjami w edukacji. Wspólnie z profesorem doktorem Geraldem Hütherem kieruje inicjatywą „Szkoły przyszłości” [Schulen der Zukunft] i opracował system nauczania do zindywidualizowanego, wewnątrzsterownego i zorientowanego na kompetencje uczenia się. Prowadzi wykłady na temat kształcenia i wychowania, szkolenia z zakresu rozwijania potencjału i rozwoju kompetencji w szkołach oraz warsztaty i zajęcia dokształcające dla zespołów szkolnych. Autor książki „Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary


Marzena Żylińska zajmuje się metodyką, neurodydaktyką oraz twórczym wykorzystaniem nowych technologii w edukacji. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, tworzy materiały dydaktyczne, jest autorką licznych artykułów i dwóch książek: „Między podręcznikiem a internetem” i „Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne, obecnie jest zaangażowana w tworzenie ruchu Budzących się szkół.

 

Cena biletu: 550 zł (w tym 23% VAT)

W cenę wliczony jest catering

Jak zakupić bilety:

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na konto

Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 38/6
76-200 Słupsk
mbank 33 1140 2004 0000 3102 7800 6667
tytułem: warsztaty z Danielem Hunzikerem_imię i nazwisko uczestnika

albo zakupić je w naszej księgarni, przycisk poniżej.

Kup mnie

 

organizatorzy

 

patroni medialni