Musimy zmienić edukację! – Margaret Rasfeld na konferencji z cyklu „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”

12 kwietnia w Konstancinie Jeziornej odbyła się kolejna konferencja z cyklu: Od kultury nauczania do kultury uczenia się. Uczniowie twórcami materiałów dydaktycznych”. Spośród wielu ciekawych wykładów, debat i szerokiej oferty warsztatowej chcieliśmy zwrócić Waszą szczególną uwagę na wykład naszej autorki – Margaret Rasfeld „Zaufanie, autonomia, kreatywność i aktywność kluczem do rozwijania potencjału. Szkoła potrzebuje nowych rozwiązań!”

Bardzo ciekawy artykuł dotyczący tego wystąpienia przygotowała pani Elżbieta Manthey z portalu Juniorowo (KLIK!). My przedstawiamy fragmenty:

Jak wygląda edukacja dziś? Margret Rasfeld obrazowo przedstawiła to w trzech punktach, które nazwała paradoksami strukturalnymi edukacji. Mamy więc:

  • pokawałkowaną wiedzę zamiast zintegrowanej i umieszczonej w kontekście,
  • posłuszeństwo, ocenianie, kontrolę zamiast odpowiedzialności i partycypacji,
  • pozorowaną naukę, kulturę kart pracy zamiast sensu i znaczenia nauki.

Podczas kiedy świat w swoim rozwoju popędził do przodu, szkolne klasy i to, co się w nich dzieje niewiele się zmieniło. To prawda – przestaliśmy bić dzieci w szkołach, karać je fizycznie, ale wiedzę wciąż podaje – tak samo jak sto lat temu – nauczyciel stojący z przodu klasy i przemawiający do uczniów.

Agnieszka Brzezińska  i Izabella Żurawska z Margaret Rasfeld (w środku) – autorką wspaniałej książki „Budząca się szkoła”

Czego dzieci powinny uczyć się w szkole?

Większość dorosłych dziś nie byłaby w stanie rozwiązać zadania matematycznego z poziomu drugiej klasy szkoły średniej. Tracimy około 95% wiedzy, której nie używamy. Są jednak pewne kompetencje bazowe, których nie zapominamy, pozostają w nas, jak umiejętność jazdy na rowerze. I to właśnie te kompetencje są najważniejsze w dzisiejszej edukacji, bo to one dadzą szansę dzisiejszym dzieciom poradzić sobie w dorosłym życiu. Jakie to kompetencje? Margret Rasfeld wymieniła następujące:

elastyczność w uczeniu się,

własna inicjatywa i kreatywność,

umiejętność zmiany perspektywy i empatia,

umiejętność pracy w zespole,

gotowość do zmian,

umiejętność radzenia sobie z niepewnością,

ciekawość i pasja,

odpowiedzialność i poczucie wspólnoty,

odwaga do działania.

A tak wygląda nasz suto zastawiony konferencyjny stół! Same pyszności!

Margret Rasfeld – stworzyła i przez wiele lat była dyrektorem szkoły ESBZ w Berlinie, gdzie żaden nauczyciel nie naucza, a wszyscy uczniowie się uczą. Wizjonerka i innowatorka edukacji. Zainicjowała projekt edukacyjny i ruch Budzących się Szkół w Niemczech, wspiera szkoły w procesie zmian i wprowadzania nowej kultury nauczania. Razem ze Stephanem Breidenbachem swoją ideę lepszej edukacji i szkolne doświadczenia opisała w książce „Budząca się szkoła” wydanej w Polsce przez Wydawnictwo Dobra Literatura! :)

Trzy wspaniałe kobiety i trzy wspaniałe książki ( dr. Marzena Żylińska, Margret Rasfeld i Agnieszka Brzezińska)

Zapraszamy do poszerzania wiedzy na temat nurtu Budząca się szkoła! (KLIK!) i do zagłębienia się w nasze książki na ten temat: